• Everything in stock | Fast shipping
  • 30-day return policy


Policy

https://www.shirt-store.com/pub_docs/files/Policy/Policy-KatTopp.jpg
Personuppgiftspolicy
Din integritet är och har alltid varit viktig för oss, och vi månar om att du ska förstå hur dina personuppgifter hanteras av oss och våra samarbetspartners. Hybris ansvarar för den information du delar med dig av till oss och i denna policy beskriver vi hur dina uppgifter blir behandlade, lagrade och hur de hanteras av oss och våra partners.

Sammanställning av vår personuppgiftspolicy
Hybris (Shirtstore) är ansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du som kund lämnar till oss. Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig. Dina personuppgifter kommer att behandlas av Hybris/Shirtstore för att administrera hela kundrelationen och dess flöde samt för marknadsföringsändamål. Hybris/Shirtstore och våra samarbetspartners behandlar dina personuppgifter för att kunna erbjuda dig tillexempel en trygg betalningsprocess, för att kunna fullfölja köpeavtal, leverans, reklamationer, kundtjänst etc. Personuppgifter används även för att säkerställa din identitet och utföra kreditbedömningar. Uppgifterna används för Hybris egen del och för våra partners samt för att uppfylla tillämpliga lagkrav i övrigt. Hybris värnar om skyddet av de personuppgifter vi hanterar och har vidtagit åtgärder för att skydda dessa uppgifter. Du har rätt att begära att få information om de uppgifter som rör dig, så som ett utdrag av registrerade uppgifter, att registrerade uppgifter ändras och att dina registrerade uppgifter raderas. (Om inte annan lagstiftning som tex bokföringslagen hindrar detta) Du har också rätt att korrigera felaktiga uppgifter samt att välja bort att ta emot ytterligare direkt marknadskommunikation.

Vilka är vi som personuppgiftsansvariga?
Shirtstore drivs av Hybris Production AB med säte i Trelleborg, Sverige, organisationsnummer 556643-5730. Hybris Production är ett helägt dotterbolag till Hybris Holding organisationsnummer 556888-9439. Hybris ansvarar för den information och de uppgifter som vi lagrar eller som du lämnar ifrån dig till oss, detta kan tex vara information du uppger på hemsidan, via telefon, epost, kundtjänstärenden, chat eller på annat sätt.

Våra kontaktuppgifter är: kundtjanst@shirtstore.se Hybris Production AB, Sätesadress: Stävievägen 312-80, 23193 Trelleborg, Sverige Besöksadress: Genvägen 1D, 23162 Trelleborg, Sverige Telefon (+46) 0410-35 35 00

Vilket tillämpningsområde gäller denna personuppgiftspolicy?
Vår personuppgiftspolicy tillämpas för alla som använder, besöker registrerar sig eller handlar från vår hemsida, policyn appliceras även vid aktivitet och användning av våra sociala medier, appar, tävlingar och liknande. Det vi i denna policy kallar personuppgift avser sådan data där någon enskilt eller kombinerat med annan info kan identifiera en användare till en fysisk person.

Vilka data samlas in och hur används den?
Vår strävan är alltid att inte samla mer data än vad vi behöver för att kunna fullfölja våra åtagande gentemot dig som använder vår hemsida eller som köpare av våra produkter, dock samlas olika data in även om ett köp inte fullföljs, bla för statistik, analys av köpbeetenden/trafik samt marknadsföring och liknande.
GDPR-General DataProtectionRegulation är en lag som bestämmer hur personuppgifter ska hanteras och skyddas, och vi är enligt denna lag personuppgiftsansvariga för de personuppgifter vi lagrar och hanterar.

Säkerhet
V√•r m√•ls√§ttning √§r alltid att hantera alla personuppgifter med st√∂rsta f√∂rsiktighet och med v√•ra kunders r√§tt till integritet som moralisk m√•ttstock. Hybris har vidtagit √•tg√§rder sen m√•nga √•r tillbaka d√§r vi skyddar de data vi behandlar genom b√•de tekniska och interna organisatoriska f√∂rsiktighets√•tg√§rder. √Ąven internt √§r det begr√§nsat vilka inom f√∂retaget som har √•tkomst till olika personuppgifter.

Hybris som personuppgiftsbiträde
Vid specifika tillfällen och situationer kan Hybris även agera som personuppgiftsbiträde åt andra företag för att ett köp eller en funktion i butiken ska kunna fungera.

Underbiträden till Hybris
Vi som personuppgiftsansvariga använder oss även av underbiträden i flertalet olika situationer. Mellan Hybris och dessa underbiträden finns avtal som reglerar hur underbiträdet får lov att hantera de data vi gemensamt delar. Underbiträdena är även dessa i samtliga situationer ansvariga för att följa GDPR-lagstiftningenoch att datan hanteras enligt överenskommelse och lagstiftning.

Hur används cookies
Hybris använder sig av cookies för att butiken ska fungera, för att samla in statistik till vår marknadsföring samt framtida utveckling. Cookies används av nästan alla webbsidor.
I vissa fall fungerar en sida inte alls utan cookies. En cookie är en liten textfil som sparas i din dator och gör det möjligt för en web-sida att känna igen din dator och samla in information om exempelvis vilka varor du tittat på och lägger i din varukorg. En cookie kan inte se vem du är eller vad du heter, heller inte var du bor eller vem som använder din dator, den kan heller inte sprida några virus eller skada din dators program. Via cookies kan vi även visa annonser för dig, även efter att du lämnat vår hemsida, så att reklam för oss visas på andra sidor.
Väljer du att inte acceptera cookies kan du ställa in detta i din browser, observera då att flertalet av funktionerna i butiken kommer inte att fungera och det kommer kanske inte att fungera att genomföra ditt köp.

Hur använder vi personuppgifter inom direktmarknadsföring?
Hybris jobbar även med vad man kallar direktmarknadsföring, detta kan tex omfatta de nyhetsbrev som skickas av oss via epost, retargeting via annonser på andra hemsidor än våra egna, samarbeten med annonsörer, via sociala medier och diverse kundklubbar. Vårt mål är alltid att denna marknadsföring ska vara så relevant som möjligt för den som informationen riktas emot.

√Ėverf√∂ring av information
Hybris och våra underbiträden sparar och lagrar personuppgifter samt bokföringsunderlag inom EU. (För våra norska kunder även i Norge) Vi säljer ingen data till 3:e part utan alla som har tillgång till de uppgifter vi ansvarar över har åtkomst till dessa för att vi ska kunna fullfölja våra åtagande gentemot kund och myndigheter samt för Hybris eget intresse av att driva försäljning.

Dina rättigheter som har personuppgifter registrerade hos Hybris
En stor skillnad mot tidigare lagstiftning och tolkning av denna √§r att du idag har r√§tt att f√∂rst√• och ska informeras om dina r√§ttigheter √∂ver din data och hur dina personuppgifter behandlas. Vi har d√§rf√∂r sammanst√§llt en lista med de olika personuppgiftsbehandlingar som vi utf√∂r f√∂r att ge dig en samlad bild av √§ndam√•let, den r√§ttsliga grunden samt hur l√§nge olika uppgifter sparas. En g√•ng om √•ret har du r√§tt att framst√§lla en beg√§ran om ett registerutdrag fr√•n oss d√§r du kan se vilka data vi sparat om dig. Du har r√§tt att beg√§ra att vi r√§ttar uppgifter om vi registrerat n√•gon som √§r felaktigt. Du har r√§tt att f√• dina uppgifter raderade under vissa f√∂ruts√§ttningar. Ifall uppgifterna inte l√§ngre beh√∂vs f√∂r det √§ndam√•let de samlades in, om uppgifterna √§r sparade med ditt samtycke och du √•terkallar ditt samtycke, om behandlingen √§r grundad p√• en intresseavv√§gning och denna inte l√§ngre kan anses relevant, om personuppgifterna har behandlats utan r√§ttslig grund eller om du inte √§r intresserad av direktmarknadsf√∂ring. Du har √§ven r√§tt att f√• dina personuppgifter flyttade, det man kallar dataportabilitet, du har r√§tt att beg√§ra att behandlingen och att den insamlade datan begr√§nsas dock ej i de fall behandlingen sker f√∂r att vi ska kunna fullf√∂lja ett √•tagande tex k√∂p eller kundtj√§nst√§rende, du har √§ven r√§tt att klaga till oss eller www.integritetsskyddsmyndigheten.se och inv√§nda mot viss behandling. Observera att din r√§tt till att ‚ÄĚbli bortgl√∂md‚ÄĚ och f√• personuppgifter raderade inte g√§ller om det finns annan lagstiftning som kolliderar med denna r√§tt, tex √§r vi enligt lag skyldiga att spara bokf√∂ringsunderlag i 8√•r. √Ėnskar du en specificerad lista av de personuppgiftsbehandlingar som f√∂rekommer hos oss √§r du v√§lkommen att h√∂ra av dig till v√•r kundtj√§nst. F√∂r att kontakta oss g√§llande fr√•gor om v√•rt GDPR-arbete eller g√§llande dina r√§ttigheter som registrerad mailar du oss p√• kundtjanst@shirtstore.se

√Ąndringar av denna personuppgiftspolicy
√Ąndringar efter nya tolkningar av GDPR efterhand som prejudikat utkommer samt √∂vriga f√∂r√§ndringar kommer l√∂pande att publiceras i denna personuppgiftspolicy.

We use cookies to customise and improve the content shown to you, making sure you'll get the best online shopping experience. Read more about our cookies.